60. výročie

 

 

17. novembra 2017 si Čarnica pripomenula 60. výročie svojho vzniku.
Toto významné jubileum Čarničiari oslávia uceleným projektom
„…a ja tak čarna…, 60 rokov FS Čarnica“

Prvú etapu osláv už máme za sebou. Pre našich priaznivcov sme v decembri 2017 uviedli dva
komorné programy, zamerané na významné osobnosti, ktoré vzišli z radov súboru.
Pre širokú verejnosť bola v mesiacoch december 2017 a január 2018 sprístupnená v Slovenskom
technickom múzeu výstava o šesťdesiatročnej činnosti a úspechoch súboru pod názvom

„…a ja tak čarna…, 60 rokov FS Čarnica“

Oslavy šesťdesiatin súboru zavŕšime uvedením celovečerného premiérového programu pod názvom

„…a ja tak čarna…, 60 rokov FS Čarnica“

 

Miesto konania:

Divadlo Grand, Masarykova 2, Košice

 

Termín konania:

15. jún 2018 o 19:00 – predpremiéra
16. jún 2018 o 19:00 – premiéra

 

Po slávnostnom premiérovom programe sa uskutoční kultúrno – spoločenské posedenie súčasných a bývalých

členov súboru a pozvaných hostí v priestoroch Jumbo centrum.

 

O predaji lístkov na program a posedenie Vás včas budeme informovať na tomto mieste.

 

CHCEM DAROVAŤ 2%