60. výročie

 

 

17. novembra 2017 si Čarnica pripomenula 60. výročie svojho vzniku.
Toto významné jubileum Čarničiari oslávia uceleným projektom
„…a ja tak čarna…, 60 rokov FS Čarnica“

Prvú etapu osláv už máme za sebou. Pre našich priaznivcov sme v decembri 2017 uviedli dva
komorné programy, zamerané na významné osobnosti, ktoré vzišli z radov súboru.
Pre širokú verejnosť bola v mesiacoch december 2017 a január 2018 sprístupnená v Slovenskom
technickom múzeu výstava o šesťdesiatročnej činnosti a úspechoch súboru pod názvom

„…a ja tak čarna…, 60 rokov FS Čarnica“

 

 

 

Projekt „… a ja taka čarna, 60 rokov FS Čarnica“ na oslavu šesťdesiatin pokračuje aj v roku
2018. Pripravili sme pre Vás nasledovné akcie:

Výstava o historii súboru pod názvom „…a ja taka čarna, 60 rokov FS Čarnica“ v Átrium
klube (Zuzkin park) – vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 16. mája 2018 o 16:00 hod

– Uvedenie slávnostného premiérového programu

„…a ja taka čarna, 60 rokov FSČarnica“

v divadle Grand, Jumbo centrum

15. júna. 2018 (piatok) o 19:00 hod – predovšetkým pre širšiu verejnosť
 16. júna 2018 (sobota) o 18:00 hod – predovšetkým pre bývalých členov,
príbuzných a pozvaných hostí
16. júna 2018 – slávnostné stretnutie terajších a bývalých členov súboru
a pozvaných hostí, ktoré sa uskutoční po ukončení premiérového programu
v priestoroch Jumbo centrum

– Predaj vstupeniek na 15.6.2018 – na program – v sieti Ticketportal od 8. mája 2018.

Cena vstupenky je 12€.

– Predaj vstupeniek na 16.6.2018 – na program a posedenie – v sidle súboru FS Čarnica,

Kežmarská 46. Cena vstupenky : program – 12€; posedenie – 25€

 

 

Predaj vstupeniek v sídle súboru:
V Pondelok a Štvrtok v čase od 17:30 do 20:00 v termíne od 10.5.2018 do 7.6.2018!!
Pre cezpoľných (nie Košice okolie), ponúkame možnosť zaslať peniaze peňažnou
poukážkou (FS Čarnica, Kežmarská 46, 040 11 Košice, následne Vám vstupenky na
predstavenie , príp. posedenie zarezervujeme.

Už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami!

Kontakt k predaju: Eva Balogová – 0917180261;balogova.eva53@gmail.com
Ing. Peter Pavúr (Veny) – 0908 991 104; peter.pavur@siemens.com

 

CHCEM DAROVAŤ 2%