kontakt

Kontaktná adresa:

Občianske združenie
Folklórny súbor Čarnica
zaregistrované na MV SR
pod č. spisu VVS/1-900/90-3302-1
Kežmarská 46
040 11, Košice, Slovakia
baloga@carnica.sk

 

Vedenie súboru:

 

FS Čarnica:

Vedúci súboru: Marián Baloga
Tanečný pedagóg: Mgr. Emília Kožlejová
                                      Ing. Marián Baloga ml.
Vedúci hudby:  MVDr. Dávid Vlček

Telefón:

+421908890559
+421911934857

 

Bankové spojenie:

VÚB Banka
SK81 0200 0000 0029 7648 3453

 

IČO: 00695301
DIČ: 2020763118