uvidíte nás

19.05.2019 Bidovce

25.05.2019 Zempl. ples – Dóm umenia

15.06.2019 Družstevná pri Hornáde

22.06.2019 Kavečany

23.06.2019 Raslavice

29.06.2019 Lekárovce

13.07.2019 Zempl. Hámre

14.07.2019 Poprad

24. – 28.07.2019 Poľsko – Bialystok

03.08.2019 Krivany

08.10.2019 Polícia SR

12.10.2019 Margecany