členovia

Bačová Kristína
Baloghová Katarína
Bernátová Radka
Beliová Terézia
Bibková Catherine
Bileková Sofia
Bodnárová Tamara
Borisová Laura
Capová Ema
Dargajová Romana
Horváthová Nina
Jarčušková Simona
Javorová Anička
Javorská Simona
Kučerová Ester
Lisyová Miriam
Lukačková Eva
Maticová Nina
Mikitová Lea
Molčanová Gabriela
Mondoková Simona
Mrážiková Marína
Papcunová Barborka
Pasnišinová Nina
Petríková Adriana
Pončáková Natália
Rašiová Romanka
Redayová Rebecca
Redayová Tamara
Vamošová Vanda
Vargová Viktória
Zajacová Dorotka

Balogh Gabriel
Bukata Daniel
Cacara Oskar
Dudič Eduard
Firda Filip
Greč Marko
Harvan Jakub
Holzträger Daniel
Horváth Štefan
Ivan Valentino
Jokeľ Florko
Kramár Juraj
Mariščák Jakub
Mitrov Sergej
Pasnišin Maroš
Poncák Matej
Šofranko Ján
Tomčík Martin
Vageľ Jakub
Vereb Ján
Vinc Norbert