členovia

Becová Natália
Bernátová Radka
Bodnárová Tamara
Borisová Laura
Capová Ema
Cimbalová Klaudia
Fedorová Radka
Ficeryová Viktória
Forraiová Timea
Hanusová Elenka
Harvanová Ivanka
Hešková Henrieta
Horváthová Adela
Horváthová Nina
Ivančová Klára
Komendatová Kristína
Kováčová Ema
Kožušeková Miška
Kraková Katarína
Lisyová Miriam
Lukačková Ema
Maticová Nina
Micová Zuzana
Mondoková Simona
Mrážiková Marína
Nalepková Nina
Olexová Zuzana
Pončáková Natália
Prokopová Karin
Vamošová Vanda
Vinterová Rebecca
Vargová Viktória

Cacara Oskar
Dudič Eduard
Fiľak Janík
Geffert Viliam
Handžak Tadeáš
Harvan Jakub
Ivan Valentino
Kožušek Tomáš
Kramár Juraj
Mariščák Jakub
Mitrov Sergej
Mražik Ondrej
Onderko Jakub
Sloboda Adam
Šimunský Martin
Šofranko Ján
Tomčík Martin
Tomčik Teodor
Vinc Norbert
Winkelmes Adrián