Členovia

Tanec

Boldyová Andrea
Borsuková Júlia
Butkayová Alžbeta
Fedičová Laura
Fedorová Alexandra
Gogová Ivana
Harmanová Romana
Halászová Soňa
Karabinová Petra
Kolesárová Karin
Kollárová Martina
Kožlejová Milka
Nalevanková Simona
Novotná Veronika
Pribulová Petrana
Sepešiová Daniela
Švecová Diana
Zulevičová Michaela

Bačinský Tibor
Baloga Marián, ml.
Borovský Peťo
Genči Matej
Haško Michal
Horizral Lukáš
Hric Peter
Klein Mário
Lukáč Miloš
Milkovič Radovan
Pipta Róbert
Rik Martin
Šoltés Michal
Švec Simon

Hudba

Vlček David - husle, primáš
Seman Marek - husle
Ungvarský Ľuboš - kontrabas
Krokus Eduard - husle
Szalonová Zuzana - viola
Šefčíková Anna - cimbal

Spev

Bujňáková Lucia
Hudačinová Lenka
Mikulová Antónia
Rišková Veronika
Szalonová Zuzana
Šefčíková Anna, vedúca spevu

Umelecký vedúci

Baloga Marián st.