ň

Detský folklórny súbor Čarnička

Detský folklórny súbor Čarnička vznikol v roku 1983. S rozvojom dospelého súboru vznikla prirodzená potreba výchovy budúcich tanečníkov a tanečníčok, preto sa zopár nadšencov rozhodlo založiť detský folklórny súbor.

V roku 2013 oslávil už tridsiate výročie svojho vzniku.

DFS Čarnička sa zameriava na scénické spracovanie detských hier a jednoduchých tanečných motívov, je pravidelným účastníkom súťaží detských folklórnych súborov a má za sebou niekoľko desiatok úspešných vystúpení v Čechách, Maďarsku, Poľsku, Ukrajine, Cypre, Turecku.

Vedúcou súboru je Iveta Tóthová, ktorej veľmi pomáha Dana Štarková.