Ďakujeme...

Štefanovi HABERLANDOVI

Ing. Pavlovi BARANOVI

Ing. Štefanovi OLEJŇÁKOVI

Ing. Petrovi PAVÚROVI

Ing. Edite REZEŠOVEJ

PaeDr. Jozefovi HRUŠOVSKÉMU, PhD.

Ing. Matejovi TREBUĽOVI

Ing. Jánovi BELEJOVI

Petrovi HUDÁKOVI

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme za podporu a pomoc pri realizácii aktivít spojených s oslavami 55. výročia založenia súboru.