Thank you.

Štefanovi HABERLANDOVI

Ing. Petrovi LUKOŠÍKOVI

Ing. Štefanovi OLEJŇÁKOVI

Gite PAVELKOVEJ

Nadácii Solidarita Východ

Ing. Jánovi DANČIŠINOVI

Ing. Pavlovi MUTAFOVOVI a MČ Košice-Západ

MČ Košice-KVP

Ing. Michalovi HULÍKOVI

Mgr. Kristíne SPIŠÁKOVEJ

Ing. Zdenovi FAČKOVI

Ing. Ivovi KUMIČÁKOVI

Ministerstvu kultúry SR