Milí rodičia,

tréningy TŠ Čarnulienka ešte v týždni
od 11.10. do 15.10.2021 nezahájime.
Podľa vývoja epidemiologickej situácie a ďalších opatrení prijatých MZ SR, Vás budeme najneskôr 18.10.2021 opäť na tomto mieste informovať o Ďalšom postupe.

Vedenie TŚ Čarnulienka

V prípade otázok nás kontaktujte na t. č.:
0907403874 – Ing. Snítilá,
0917180261 – Ing. Balogová

OZNAM pre rodičov

Ak nám to epidemiologická situácia dovolí,
zahájime nový školský rok 2021/2022 nasledovne:budeme informovať


Vzhľadom na opatrenia, súvisiace s výskytom ochorenia Covid 19, žiadame o dodržanie nasledovných pokynov pri príchode na prvý tréning:

– dieťa príde v doprovode jedného z rodičov, alebo inej sprevádzajúcej dospelej osoby
– v žiadnom prípade nie je možné priniesť na tréning dieťa s akýmikoľvek príznakmi na ochorenie Covid 19, ani dieťa, ktoré prišlo do kontaktu s nakazenou osobou. Informujte nás telefonicky!
– v prípade priaznivého počasia sa prvé stretnutie rodičov s vedúcou TŠ Ing. Snítilou uskutoční na dvore v sídle súboru, ak nebude vhodné počasie, stretnutie sa bude konať v rodičovskej miestnosti, kde rodičia musia mať prekryté horné dýchacie cesty a dezinfikovať si ruky pri vstupe do budovy.
– na tomto stretnutí budú rodičom poskytnuté potrebné informácie ohľadom organizovania tréningov
– deti si pri vstupe do budovy vydezinfikujú ruky a odídu na prvý tréning so svojou trénerkou, doneste im cvičný úbor a cvičky

V prípade otázok nás kontaktujte na t. č.:
0907403874 – Ing. Snítilá, 0917180261 – Ing. Balogová

Tešíme sa na Vás!!!
Vedenie TŠ Čarnulienka

21.09.2021

rozdelenie do skupín