OZNAM pre rodičov

V súlade s uvoľňovaním pandemických opatrení, rozhodlo Vedenie TŠ Čarnulienka o obnovení činnosti TŠ a zahájení tréningov nasledovne:

I. a II. skupina – dňa 1. marca 2022 (utorok) – o 16:45 hod (45 min)
III. a IV. skupina – dňa 4. marca 2022 (piatok) – o 16:30 hod (90 min)


Naďalej však žiadame o dodržiavanie nasledovných pokynov pri príchode na tréning:
– deti I. a II. skupiny prídu v doprovode jedného z rodičov, alebo inej dospelej osoby
– pri vstupe do budovy musia mať dospelí prekryté horné dýchacie cesty a spolu s deťmi si musia dezinfikovať ruky
– rodičia detí III. a IV. skupiny sa nebudú počas tréningu zdržiavať v budove
– v žiadnom prípade nie je možné priniesť na tréning dieťa s akýmikoľvek príznakmi na ochorenie Covid 19, zvýšenou teplotou, dieťa s kašľom a inými príznakmi choroby. Informujte nás o ochorení dieťaťa telefonicky!
– na prvom tréningu budú rodičom poskytnuté potrebné informácie ohľadom organizovania tréningov
– na tréning si deti donesú cvičný úbor (tričko, suknička, tepláky, alebo iné voľné nohavice u chlapcov a cvičky)
V prípade otázok nás kontaktujte na t. č.: 0907403874 – Ing. Snítilá, 0917180261 – Ing. Balogová
Tešíme sa na Vás!!!
Vedenie TŠ Čarnulienka
20.02.2022

rozdelenie do skupín 1