OZNAM

V zmysle manuálu Covid školský semafor pre základné školy, platného od 18.5.2021,
– žiaci a personál školy nosia v priestoroch školy naďalej ochranné rúška,
– nie je povolený vstup sprevádzajúcich osôb do vnútorných priestorov školy,
– neuskutočňujú sa žiadne účelové cvičenia, ani didaktické hry,
– sú kladené zvýšené nároky na upratovanie, dezinfekciu, vetranie priestorov…

V snahe dodržať tieto opatrenia a predísť šíreniu nákazy, ako aj z organizačných dôvodov, oznamujeme rodičom, že tréningy TŠ sa už do konca školského roka 2020/2021
(do konca júna 2021) konať nebudú.

Žiadame rodičov, ktorých deti navštevovali TŠ v roku 2020, aby záujem o pokračovanie potvrdili SMS správou vedúcej TŠ
na tel. č. 0907403874 do 31.7.2021!

Veríme, že v novom šk.roku 2021 budeme môcť bez obmedzení našu činnosť obnoviť 🙂
Tešíme sa na Vás!!!

Vedenie TŠ Čarnulienka