2%

Folklórny súbor Čarnica je najstarším folklórnym súborom v Košiciach. Za 61 rokov svojej nepretržitej existencie Čarnica predstavila svoje umenie milovníkov folklóru doma i v zahraničí a získala viacero významných ocenení.

V súčasnosti pracuje súbor ako Občianske združenie Folklórny súbor Čarnica, v súbore nikto nie je zamestnaný, všetky činnosti zabezpečujeme svojpomocne. V Občianskom združení FS Čarnica pôsobí už 35 rokov aj detský folklórny súbor Čarnička a 20 rokov aj detská tanečná škola Čarnulienka. Obidve tieto zložky pracujú pod vedením terajších a bývalých členov súboru.  Deti sa v nich  učia základy ľudového tanca, spoznávajú ľudové piesne, tance a zvyky.

V roku 2018 zavŕšili Čarničiari oslavy 60. výročia založenia súboru uvedením slávnostného premiérového programu „…a ja taka čarna, 60 rokov FS Čarnica“. Detský súbor si pripomenul 35 rokov od svojho vzniku premiérovým programom pod názvom „ Tota naša chyža“ a deti z Čarnulienky potešili svojich najbližších už tradične spoločným programom všetkých skupín TŠ v študentskom domove na Jedlíkovej  ulici.

Občianske združenie FS Čarnica sa aktívne podieľa na kultúrnom dianí v Košiciach a vo Východoslovenskom   regióne, ale úspešne predstavuje svoje umenie aj na festivaloch v zahraničí. Koncom roka potešili Čarničiari divákov uvedením  ďalšieho programu z cyklu „Na Vianoce s Čarnicou“ a Čarnička programom „Žimno, prežimno“.

Súbor funguje vďaka vystúpeniam, prevádzkovaniu detskej tanečnej školy, členským príspevkom a príspevkom sponzorov, či našich priaznivcov. Aj Vaše 2% z dane nám pomôžu skvalitniť každodennú údržbu a prevádzku priestorov, v ktorých pôsobíme,  doplniť  krojové vybavenie všetkých zložiek súboru, postaviť nové choreografie a programy tak, aby Čarnica mohla aj naďalej dôstojne propagovať slovenské ľudové umenie  doma i v zahraničí.

ĎAKUJEME!