kontakt

Ohľadom dostupnosti čepenia na svadby, alebo krojov sa prosím informujte prostredníctvom tohto mailu:

kroje@carnica.sk

—————————————————————-

Kontaktná adresa:

Občianske združenie
Folklórny súbor Čarnica
zaregistrované na MV SR
pod č. spisu VVS/1-900/90-3302-1
Kežmarská 46
040 11, Košice, Slovakia
carnica@carnica.sk

Vedenie súboru:

FS Čarnica:

Riaditeľ: Marián Baloga
Zástupca riaditeľa: Mgr. art. Peter Hric
Vedúci tanečnej zložky: Mgr. Diana Švecová, Bc. Mário Klein
Vedúci hudby:
DFS Čarnička:
Vedúce tanečnej zložky: Adriana Cacarová, Lenka Richnavská, Eva Lukáčová, Zuzana Tomčíková
TŠ Čarnulienka:
Vedúca: Zuzana Snítilá

Telefón:

+421911934857

Bankové spojenie:

VÚB Banka
SK81 0200 0000 0029 7648 3453
IČO: 00695301
DIČ: 2020763118