tanec

 

                                Butkayová Alžbeta                                  
Ficeryová Simona
Gogová Ivana
Haľamová Henrieta
Halászová Soňa
Harmanová Romana
Karabinová Petra        
Kožlejová Emília
Liptáková Soňa
Novotná Veronika
Sepešiová Daniela
Švecová Diana

Bačinský Tibor
Baloga Marián
Hanus Matej
Horizral Lukáš
Hric Peter
Ivan Sebastián
Jančura Matej
Klein Mário
Lukáč Miloš
Pipta Róbert
Richnavský Ján
Tomčík Jozef