kontakt

Kontaktná adresa:

Folklórny súbor Čarnica
Kežmarská 46
040 11, Košice, Slovensko
carnicka@carnica.sk

 

Vedenie súboru:

Vedúca súboru: Iveta Tóthová
Tanečný pedagóg: Dana Štarková

 

Telefón:
+421905937589
+421905893305