<font color="red">Ukončenie roka 2021/2022</font>

Ukončenie roka 2021/2022

Záujem o tanečnú školu Čarnulienka nahlasujte na konci augusta
na tel.čísle 0907 403 874. Prijímame deti vo veku od 5 rokov.
video z vystúpenia

Tanečná škola Čarnulienka

Tanečná škola Čarnulienka vznikla pred viac ako 20 rokmi na podnet rodičov detí, mladších ako 6 rokov. V súčasnosti je jednou zo zložiek Občianskeho združenia FS Čarnica. Každoročne sa v nej vystrieda okolo 80 detí, ktoré sa pod vedením bývalých, alebo súčasných členiek FS Čarnica, oboznamujú s ľudovými riekankami, piesňami, hrami a základnými krokmi slovenského ľudového tanca.

späť na úvodnú stránku