Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie a prijatia dalších sprísnených opatrení v súvislosti s ochorením Covid 19 , zatiaľ nový školský rok v TŠ Čarnulienka nezahajujeme.
V prípade zlepšenia situácie vás budeme informovať na tomto mieste.

Vedenie TŠ Čarnulienka

Tanečná škola Čarnulienka

Tanečná škola Čarnulienka vznikla pred viac ako 20 rokmi na podnet rodičov detí, mladších ako 6 rokov. V súčasnosti je jednou zo zložiek Občianskeho združenia FS Čarnica. Každoročne sa v nej vystrieda okolo 80 detí, ktoré sa pod vedením bývalých, alebo súčasných členiek FS Čarnica, oboznamujú s ľudovými riekankami, piesňami, hrami a základnými krokmi slovenského ľudového tanca.

späť na úvodnú stránku