Dobrý deň, milí rodičia,

vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu šírenia corona vírusu,
rozhodlo vedenie FS Čarnica zrušiť tréningy všetkých troch svojich zložiek
a teda aj TŠ Čarnulienka a to predbežne do konca marca 2020.
Tréningy TŠ by sme teda zahájili 2. a 3.4.2020. V prípade potreby, Vás budeme včas informovať o ďalších zmenách.
Ďakujeme za pochopenie a všetkým želáme pevné zdravie!

Vedenie FS Čarnica

Tanečná škola Čarnulienka

Tanečná škola Čarnulienka vznikla pred viac ako 20 rokmi na podnet rodičov detí, mladších ako 6 rokov. V súčasnosti je jednou zo zložiek Občianskeho združenia FS Čarnica. Každoročne sa v nej vystrieda okolo 80 detí, ktoré sa pod vedením bývalých, alebo súčasných členiek FS Čarnica, oboznamujú s ľudovými riekankami, piesňami, hrami a základnými krokmi slovenského ľudového tanca.

späť na úvodnú stránku