Vážení rodičia,

v priebehu dnešného dňa (18.10.2021) sme získali nové informácie ohľadom organizovania krúžkovej činnosti.
Od 15.10. 2021 upravuje Covid automat opatrenia pre činnosť ZUŠ a CVČ ( teda aj umeleckých krúžkov) podľa farby okresu. V bordových okresoch, môžu tieto fungovať prezenčne individuálne, alebo prezenčne s obmedzením a to skupiny žiakov 5+1, pričom sa odporúča nepremiešavať žiakov, ktorí sú z rôznych tried MŠ a ZŠ.
Nakoľko v našich podmienkach takéto fungovanie skupín nevieme organizačne zabezpečiť, s poľutovaním Vám oznamujeme, že tréningy TŠ Čarnulienka počnúc dňom 19.10.2021 rušíme do odvolania. ☹
V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie Vás budeme opäť informovať.

V Košiciach, 18.10.2021
Vedenie TŠ Čarnulienka