<font color="red"><b>Tréningy TŠ Čarnulienka plánujeme zahájiť dňa<br /> 6. októbra 2020.</b></font>

Tréningy TŠ Čarnulienka plánujeme zahájiť dňa
6. októbra 2020.

Pokračovať budú deti z minulého roka, ktorých rodičia potvrdili záujem o návštevu TŠ.

Zoznamy detí podľa skupín zverejníme koncom septembra 2020.

Z organizačných dôvodov na nasledujúci školský rok nebudeme prijímať deti vo veku 5 rokov. Uvolnilo sa nám ale pár miest pre deti vo veku 6,7 a 8 rokov. Svoj záujem nahláste na t.č. : 0907 403874 do 20.septembra 2020.

Prípadné zmeny, súvisiace s vývojom epidemiologickej situácie, včas zverejníme.

Vedenie TŠ Čarnulienka

Tanečná škola Čarnulienka

Tanečná škola Čarnulienka vznikla pred viac ako 20 rokmi na podnet rodičov detí, mladších ako 6 rokov. V súčasnosti je jednou zo zložiek Občianskeho združenia FS Čarnica. Každoročne sa v nej vystrieda okolo 80 detí, ktoré sa pod vedením bývalých, alebo súčasných členiek FS Čarnica, oboznamujú s ľudovými riekankami, piesňami, hrami a základnými krokmi slovenského ľudového tanca.

späť na úvodnú stránku