Tanečná škola Čarnulienka začína svoju činnosť 4.10.2022 (resp. 6.10.2022)

V prípade záujmu o tanečnú školu nás kontaktujte na tel. čísle: 0907 403 874

Tešíme sa na Vás!

ROZDELENIE DO SKUPÍN
<font color="red">Tanečná škola Čarnulienka začína svoju činnosť 4.10.2022 (resp. 6.10.2022)</font>

Tanečná škola Čarnulienka

Tanečná škola Čarnulienka vznikla pred viac ako 20 rokmi na podnet rodičov detí, mladších ako 6 rokov. V súčasnosti je jednou zo zložiek Občianskeho združenia FS Čarnica. Každoročne sa v nej vystrieda okolo 80 detí, ktoré sa pod vedením bývalých, alebo súčasných členiek FS Čarnica, oboznamujú s ľudovými riekankami, piesňami, hrami a základnými krokmi slovenského ľudového tanca.

späť na úvodnú stránku