Tanečná škola Čarnulienka

organizuje pre nový školský rok 2023/2024

NÁBOR do TŠ ČARNULIENKA pre deti vo veku od 5 rokov.

V prípade záujmu nás od 21. augusta 2023  kontaktujte na t.č. 0907403874, alebo 0917180261.

<font color="red">Tanečná škola Čarnulienka</font>

Tanečná škola Čarnulienka

Tanečná škola Čarnulienka vznikla pred viac ako 20 rokmi na podnet rodičov detí, mladších ako 6 rokov. V súčasnosti je jednou zo zložiek Občianskeho združenia FS Čarnica. Každoročne sa v nej vystrieda okolo 80 detí, ktoré sa pod vedením bývalých, alebo súčasných členiek FS Čarnica, oboznamujú s ľudovými riekankami, piesňami, hrami a základnými krokmi slovenského ľudového tanca.

späť na úvodnú stránku